top of page

Jak sprawdzić motywację wewnętrzną kandydata podczas procesu rekrutacji?

Zaktualizowano: 26 maj 2021

Jest jednym z kluczowych czynników nie tylko podczas procesu rekrutacji, ale głównie podczas wykonywania obowiązków pracowniczych. Motywacja – obok odpowiednich kwalifikacji i umiejętności – to bardzo pożądany atrybut według pracodawców. O ile doświadczenie pracownika można podczas procesu rekrutacji łatwo zweryfikować, to motywacja własna kandydata – która napędza go do działania – może być trudna do rozpoznania. Dzieje się tak, ponieważ sam kandydat może nie wiedzieć, co tak naprawdę sprawia, że z zaangażowaniem podchodzi do każdego powierzonego mu zadania. Zastanówmy się, w jaki sposób można sprawdzić motywację kandydata podczas procesu rekrutacji?


Motywacja wewnętrzna kandydata
Autor: gustavofrazao

Przygotowanie do procesu rekrutacji


Jak mawiał Alexander Graham Bell: “Ważniejsze niż wszystko inne – przygotowanie jest kluczem do sukcesu”. Dlatego ocenę motywacji kandydata warto rozpocząć już na etapie przeglądania dokumentów aplikacyjnych. Już sama estetyka CV może świadczyć o tym, że ktoś się przyłożył do zadania, jakim jest znalezienie nowej pracy. Stworzenie dokumentu ze spójną kolorystyką, równymi odstępami, jednolitymi czcionkami, pogrubionymi najważniejszymi słowami oraz zawierające podsumowanie zawodowe zajmie kandydatowi więcej czasu. Warto również zweryfikować dokumenty aplikacyjne pod kątem przebytych szkoleń, znajomości języków obcych czy pasji.


Pracownicy o wysokiej motywacji wewnętrznej zawsze chętnie podnoszą swoje kompetencje. Znają swoje słabe i mocne strony. Wiedzą, w którym kierunku się rozwijać i jak to robić. Chętnie konfrontują się z nowymi wyzwaniami. Podejmują próby, które pozwolą im przekraczać swoje ograniczenia. Jednocześnie są wobec siebie najsurowszymi sędziami. Potrafią przyjąć krytykę otoczenia, jako konstruktywną informację zwrotną. Potrafią inwestować w swój rozwój, traktując go jako konieczny element codziennej pracy.


Przygotowanie pytań…


Dobrze sformułowane pytania zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej pomogą ustalić, czy środowisko pracy, które oferujemy, jest zgodne z potrzebami motywacyjnymi kandydata. Dzięki pytaniom odkryjesz, co według osoby ubiegającej się o pracę w Twojej firmie motywuje innych, jakiego rodzaju współpracowników ceni, wreszcie – czy jego wartości są zgodne z tymi wyznawanymi w Twojej firmie. Staraj się dowiedzieć czy kandydat będzie wewnętrznie zmotywowany zadaniami, które planujesz mu powierzyć oraz czy z entuzjazmem podejdzie do oferowanej przez Ciebie ścieżki rozwoju osobistego. Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami, które pomogą odkryć motywację Twojego kandydata:

  • Jakie cele, w tym zawodowe, wyznaczyłeś sobie na nadchodzący rok?

  • Wyobraź sobie, że praca Twojego współpracownika nagle przestała przynosić efekty. Jakie działania podejmiesz, aby mu pomóc?

  • Jakie jest Twoje największe marzenie zawodowe?

  • Opisz jakie działania i zachowania Twojego przełożonego sprawiają, że chętnie podchodzisz do powierzonego zadania?

  • W jaki sposób radziłeś sobie w sytuacji, gdy jakieś wydarzenie lub działania współpracowników negatywnie wpłynęły na Twoją wewnętrzną motywację?

  • W jaki sposób wdrażasz nowych pracowników do pracy w swoim dziale?

  • Rozwiązanie przykładowego problemu:

    • W Twoim zespole masz dwóch zaangażowanych pracowników Kasię i Bartka oboje mają doskonałe wyniki i są związani z firmą od lat. Dostałeś zielone światło na awans dla jednego z nich na stanowisko Team Leadera, po wewnętrznej rekrutacji zdecydowałeś się na Katarzynę. Bartek stracił motywację i zaangażowanie, można dojść do wniosku, że wręcz utrudnia Katarzynie pracę. Jak rozwiązać taki problem? Jak ponownie zmotywować Bartka?


Zwracaj uwagę także na mowę ciała


Zwracaj uwagę nie tylko na odpowiedzi kandydata, ale również na jego mowę ciała. Entuzjazm w głosie, bogata gestykulacja, opowiadanie o swoim doświadczeniu z zaangażowaniem, czy nawet to, w jaki sposób siada przy stole (ludzie pewni siebie wykorzystują przestrzeń na swoją korzyść, m.in. wygodnie rozpierają się na krześle czy stojąc, szeroko rozstawiają nogi, a ręce opierają na biodrach) zwiększają szansę na to, że Twój kandydat będzie chętnie wykonywał powierzone mu obowiązki. Z kolei senne, powolne odpowiedzi pozbawione entuzjazmu, z ubogą mową ciała wskazują na to, że osoba ubiegająca się o pracę w Twojej firmie nie będzie tak zaangażowana w pracę jak będziesz tego oczekiwać.


Nie ma jednego skutecznego sposobu motywowania dla wszystkich, są jednak zawsze sprawdzające się w praktyce sposoby demotywowania. Sprowadzają się one do nieskutecznej komunikacji pomiędzy podwładnym, a szefem: stosowanie psychologicznych barier komunikacyjnych, wyznaczanie nierealistycznych celów do osiągnięcia, niezauważanie indywidualnego wkładu pracownika, brak informacji zwrotnej po wykonaniu zadania, brak zainteresowania pracownikiem, nieuwzględnianie opinii pracowniczych, aby wymienić tylko te podstawowe.


Odpowiednie przygotowanie do procesu rekrutacji zwiększy Twoje szanse na wybranie najlepszego kandydata. Z kolei bardziej otwarte podejście, nieskupiające się jedynie na kompetencjach, a również na odkryciu motywacji własnej kandydata ubiegającego się o pracę w Twojej firmie pomoże Ci wybrać najbardziej zaangażowaną osobę. Silna motywacja własna sprawi, że kandydat nie tylko z zaangażowaniem podejdzie do swoich obowiązków, ale również bardzo szybko uzupełni ewentualne braki w kompetencjach.


Powodzenia!Radosław Bugaj


© Radosław Bugaj - kopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autora.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page