Pakiet mobilności - główne ustalenia.

Aktualizacja: 11 lis 2020

Dzień dobry,


Pozwoliłem sobie, na krótkie podsumowanie głównych ustaleń dotyczących Pakietu Mobilności. Zapraszam do zapoznania się z tekstem oraz komentowania jaki wpływ te zmiany będą miały na kształt branży transportowej w Polsce?Po ponad 10-godzinnych obradach przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady UE i europarlamentu wypracowali porozumienie w sprawie tzw. pakietu mobilności. Niestety wynik negocjacji nadal nie jest optymalnym rozwiązaniem dla polskich przewoźników. Teraz uzgodniony tekst trafi pod głosowanie w Europarlamencie oraz w Radzie UE. Jeśli zostanie przegłosowany, to nowe prawo będzie obowiązywało najprawdopodobniej od drugiej połowy 2021 roku. Przy czym polscy europosłowie bardzo chłodno odnoszą się do ustaleń i już zapowiedzieli zgłoszenie poprawek do dokumentu.


Co znalazło się w wypracowanych ustaleniach w sprawie tzw. pakietu mobilności dla transportu ciężkiego?


 • wprowadzenie obowiązkowego powrotu pojazdów do siedziby w kraju przewoźnika co 8 tygodni,

 • wyjęcie spod zasad dotyczących delegowania pracowników operacji o charakterze tranzytowym i bilateralnym,objęcie zasadami delegowania kabotażu i operacji cross-trade (z wyłączeniem 2 operacji doładunku lub rozładunku przeprowadzanych w ramach przewozu bilateralnego),

 • możliwość odbioru przez kierowców 2 skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu i powrót przed trzecim tygodniem podróży,

 • utrzymano zakaz odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie kierowcy,

 • umożliwiono przedłużenie dziennego lub tygodniowego czasu prowadzenia pojazdów w celu dojazdu do bazy lub miejsca zamieszkania kierowcy o 1 godzinę ze względu na szczególne okoliczności.

 • Kierowca musi udokumentować te okoliczności,wprowadzono obowiązek przedstawiania do kontroli na drodze zapisów z tachografu z okresu 56 dni,

 • wprowadzono obowiązkowe wyposażenie pojazdów w inteligentny tachograf cyfrowy II generacji do roku 2024 dla pojazdów nie posiadających inteligentnych tachografów oraz do roku 2025 dla pojazdów wyposażonych w inteligentny tachograf I generacji,wprowadzenie 4-dniowej przerwy pomiędzy kolejnymi operacjami kabotażowymi w tym samym kraju,

 • uproszczenia obowiązków związanych z delegowaniem dla transportowych pracodawców – zniesienie obowiązku ustanawiania pełnomocnika, możliwość tłumaczenia dokumentacji pracowniczej jedynie na język angielski, możliwość przechowywania dokumentacji przez kierowcę w postaci elektronicznej (np. na smartfonie lub na tablecie).

 • Czas wdrożenia nowych zasad dla transportu ciężkiego to 18 miesięcy od ostatecznego uchwalenia przepisów.


Co znalazło się w wypracowanych ustaleniach w sprawie tzw. pakietu mobilności dla transportu o dmc od 2,5 do 3,5 tony?

 • wprowadzono obowiązek wyposażenia pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony w inteligentny tachograf od połowy 2026 roku,wprowadzono obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 od połowy 2026 roku dla kierowców pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony.

 • Czas wdrożenia nowych zasad dla transportu o dmc od 2,5 do 3,5 tony to 21 miesięcy od ostatecznego uchwalenia przepisów.

Źródło: www.ocrk.pl


Źródło: www.tlp.org.pl

Pozdrawiam serdecznie


Radosław Bugaj


© Radoslaw Bugaj - kopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autora.

62 wyświetlenia0 komentarz
 • LinkedIn Ikona społeczna
 • Facebook Social Ikona
 • YouTube

©2019 by Move ON! Consulting. 

Składając zapytanie za pośrednictwem strony internetowej moveon-consulting.pl oświadczam, że wiem iż jest to równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Move ON Consulting Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu m.in. świadczenia usług i archiwizacji. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w. celu.