top of page

Pakiet mobilności - główne ustalenia.

Zaktualizowano: 26 maj 2021

Dzień dobry,


Pozwoliłem sobie, na krótkie podsumowanie głównych ustaleń dotyczących Pakietu Mobilności. Zapraszam do zapoznania się z tekstem oraz komentowania jaki wpływ te zmiany będą miały na kształt branży transportowej w Polsce?Po ponad 10-godzinnych obradach przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady UE i europarlamentu wypracowali porozumienie w sprawie tzw. pakietu mobilności. Niestety wynik negocjacji nadal nie jest optymalnym rozwiązaniem dla polskich przewoźników. Teraz uzgodniony tekst trafi pod głosowanie w Europarlamencie oraz w Radzie UE. Jeśli zostanie przegłosowany, to nowe prawo będzie obowiązywało najprawdopodobniej od drugiej połowy 2021 roku. Przy czym polscy europosłowie bardzo chłodno odnoszą się do ustaleń i już zapowiedzieli zgłoszenie poprawek do dokumentu.


Co znalazło się w wypracowanych ustaleniach w sprawie tzw. pakietu mobilności dla transportu ciężkiego?


wprowadzenie obowiązkowego powrotu pojazdów do siedziby w kraju przewoźnika co 8 tygodni,

wyjęcie spod zasad dotyczących delegowania pracowników operacji o charakterze tranzytowym i bilateralnym, objęcie zasadami delegowania kabotażu i operacji cross-trade (z wyłączeniem 2 operacji doładunku lub rozładunku przeprowadzanych w ramach przewozu bilateralnego),

możliwość odbioru przez kierowców 2 skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu i powrót przed trzecim tygodniem podróży,

utrzymano zakaz odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie kierowcy,

umożliwiono przedłużenie dziennego lub tygodniowego czasu prowadzenia pojazdów w celu dojazdu do bazy lub miejsca zamieszkania kierowcy o 1 godzinę ze względu na szczególne okoliczności.

Kierowca musi udokumentować te okoliczności, wprowadzono obowiązek przedstawiania do kontroli na drodze zapisów z tachografu z okresu 56 dni,

wprowadzono obowiązkowe wyposażenie pojazdów w inteligentny tachograf cyfrowy II generacji do roku 2024 dla pojazdów nie posiadających inteligentnych tachografów oraz do roku 2025 dla pojazdów wyposażonych w inteligentny tachograf I generacji, wprowadzenie 4-dniowej przerwy pomiędzy kolejnymi operacjami kabotażowymi w tym samym kraju,

uproszczenia obowiązków związanych z delegowaniem dla transportowych pracodawców – zniesienie obowiązku ustanawiania pełnomocnika, możliwość tłumaczenia dokumentacji pracowniczej jedynie na język angielski, możliwość przechowywania dokumentacji przez kierowcę w postaci elektronicznej (np. na smartfonie lub na tablecie).

Czas wdrożenia nowych zasad dla transportu ciężkiego to 18 miesięcy od ostatecznego uchwalenia przepisów.


Co znalazło się w wypracowanych ustaleniach w sprawie tzw. pakietu mobilności dla transportu o dmc od 2,5 do 3,5 tony?

wprowadzono obowiązek wyposażenia pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony w inteligentny tachograf od połowy 2026 roku,wprowadzono obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 od połowy 2026 roku dla kierowców pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony.

Czas wdrożenia nowych zasad dla transportu o dmc od 2,5 do 3,5 tony to 21 miesięcy od ostatecznego uchwalenia przepisów.


Źródło: www.ocrk.pl


Źródło: www.tlp.org.pl

Pozdrawiam serdecznie


Radosław Bugaj


© Radoslaw Bugaj - kopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autora.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page