top of page

Co to jest metoda S.T.A.R ?

MODEL STAR

Zdarza się, że na rozmowie kwalifikacyjnej potencjalny pracodawca oczekuje od nas opisania różnych zdarzeń z naszej przeszłości oraz odpowiedzi jak się w tych sytuacjach zachowaliśmy. Jeżeli doświadczyłeś właśnie takich pytań to znaczy, że miałeś do czynienia z metodą STAR.

MoveON! Consulting
Photo by Tim Gouw on Unsplash

STAR to jedna z wielu metod badania umiejętności potencjalnych pracowników w oferowanej pracy. STAR jest techniką komplementarną do kompetencji zawodowych, a jej przydatność pozwala przede wszystkim ocenić zachowanie się ludzi w poszczególnych (często trudnych) sytuacjach.


CO TO JEST METODA STAR?

Metoda STAR, , składa się z 4 elementów, które są jednocześnie rozwinięciem skrótu:

⭐️ S – Situation – Sytuacja

⭐️ T – Task – Zadanie

⭐️ A – Action – Akcja

⭐️ R – Result – Rozwiązanie

Metoda STAR przyda się w przypadku pytań dotyczących rozwiązywania problemów czy trudnych sytuacji.

MoveON! Consulting
źródło grafiki: https://www.kforce.com/articles/common-behavioral-interview-questions/

STAR - POMOC DLA KANDYDATA

Pośród wielu metod weryfikacji kandydatów okazuje się jednak, że także on może korzystać z pewnych udogodnień metody STAR, dzięki której możemy lepiej poradzić sobie z odpowiadaniem na pytania.


UŻYCIE METODY STAR W REKRUTACJI PRZEZ KANDYDATA


S – Situation – Sytuacja - zastanów się, jaką sytuację przytoczysz w odpowiedzi na zadane przez rekrutera pytanie. Nakreśl ją konkretnie i krótko. Nie rozwlekaj opowieści. Odpowiedz na pytania, co dokładnie się stało, kiedy i dlaczego.