top of page

Co to jest metoda S.T.A.R ?

MODEL STAR

Zdarza się, że na rozmowie kwalifikacyjnej potencjalny pracodawca oczekuje od nas opisania różnych zdarzeń z naszej przeszłości oraz odpowiedzi jak się w tych sytuacjach zachowaliśmy. Jeżeli doświadczyłeś właśnie takich pytań to znaczy, że miałeś do czynienia z metodą STAR.

MoveON! Consulting
Photo by Tim Gouw on Unsplash

STAR to jedna z wielu metod badania umiejętności potencjalnych pracowników w oferowanej pracy. STAR jest techniką komplementarną do kompetencji zawodowych, a jej przydatność pozwala przede wszystkim ocenić zachowanie się ludzi w poszczególnych (często trudnych) sytuacjach.


CO TO JEST METODA STAR?

Metoda STAR, , składa się z 4 elementów, które są jednocześnie rozwinięciem skrótu:

⭐️ S – Situation – Sytuacja

⭐️ T – Task – Zadanie

⭐️ A – Action – Akcja

⭐️ R – Result – Rozwiązanie

Metoda STAR przyda się w przypadku pytań dotyczących rozwiązywania problemów czy trudnych sytuacji.

MoveON! Consulting
źródło grafiki: https://www.kforce.com/articles/common-behavioral-interview-questions/

STAR - POMOC DLA KANDYDATA

Pośród wielu metod weryfikacji kandydatów okazuje się jednak, że także on może korzystać z pewnych udogodnień metody STAR, dzięki której możemy lepiej poradzić sobie z odpowiadaniem na pytania.


UŻYCIE METODY STAR W REKRUTACJI PRZEZ KANDYDATA


S – Situation – Sytuacja - zastanów się, jaką sytuację przytoczysz w odpowiedzi na zadane przez rekrutera pytanie. Nakreśl ją konkretnie i krótko. Nie rozwlekaj opowieści. Odpowiedz na pytania, co dokładnie się stało, kiedy i dlaczego.


T – Task – Zadanie - wiesz już, o jakiej sytuacji będziesz mówić. Teraz musisz wspomnieć, co musiałeś zrobić, by rozwiązać powstały problem. Jakie zadania sobie przydzieliłeś lub ktoś przydzielił Tobie?


A – Action – Akcja - ten element to odpowiedź na pytanie, co zrobiłeś, by osiągnąć cel, jak działałeś, z jakich pomocy skorzystałeś.


R – Result – Rozwiązanie – w ostatniej części mówisz o tym, jakie były rezultaty twojego działania i czy cel został osiągnięty.


PRZYKŁAD

Wyobraźmy sobie takie pytanie: Opisz sytuację w której byłeś zmuszony pracować pod presją czasu?

  • (S – Sytuacja) „Pewnego razu, mój współpracownik miał wypadek i był na dłuższym zwolnieniu. Sytuacja miała miejsce zaledwie kilka dni przed terminem ukończenia realizacji niezwykle ważnego projektu, który notabene został bez kierownika.

  • (T- Zadanie) Moim zadaniem w zastępstwie za kolegę zostało podjęcie kierownictwa nad projektem.

  • (A-Działanie) Najpierw zapoznałem się z projektem, na nowo sformułowałem cele, a do nich przydzieliłem równomiernie osoby i ustaliłem terminy realizacji konkretnych zadań. Realizowane przeze mnie na co dzień zadania, podzieliłem na ważne i pilne do szybkiej realizacji, a te które nie nagliły terminami przełożyłem na realizację po projekcie, natomiast zadanie pilne ale nieważne lub takie które mogłem zdelegować, zdelegowałem.

  • (R-Wyniki) Dzięki zmniejszeniu moich codziennych obowiązków mogłem poświęcić więcej czasu na dodatkowy, priorytetowy projekt. To pozwoliło mi ukończyć go na czas, z pełną dokładnością. Mój przełożony docenił moje nastawienie i motywację.

Wyobraź sobie podobną sytuację ze swojego życia zawodowego czy było to opóźnione/zepsute auto dla ważnego klienta, czy konflikt w zespole, czy też trudny niezadowolony klient. Metoda pozwoli Ci na opracowanie planu/scenariusza odpowiedzi, który przecież sam przepracowałeś, a metoda ułatwia chronologię i uporządkowuje wypowiedź.


Pozdrawiam serdecznie


Radosław Bugaj© Radosław Bugaj - kopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autora
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page