top of page

Strategie zarządzania zapasami w międzynarodowych łańcuchach dostaw cz. 1

Zaktualizowano: 26 maj 2021

Rosnąca presja ze strony rynku wynikająca z działań konkurencji wykreowała konieczność podnoszenia sprawności organizacji przy jednoczesnym poszukiwaniu narzędzi umożliwiających zmniejszenie kosztów. Zwiększenie skuteczności działania firm odbywa się głównie na drodze podnoszenia poziomu obsługi klientów i optymalizacji zapasów. Z tego względu ważne jest stosowanie odpowiednich strategii gospodarki zapasami.


Do istotnych strategii zarządzania zapasami należy zaliczyć:

  • strategię Just in Time (JiT),

  • strategię Just in Sequence (JiS),

  • strategię ECR,

  • strategię VMI,

  • strategię Quick Response.


supply chain
Autor: geralt

Zarządzanie zapasami pozostaje sensem istnienia łańcucha dostaw, powodem, tak wielkiej uwagi jest zainteresowanie się zmniejszeniem poziomu zapasów w całym łańcuchu dostaw. W wielu firmach zapasy są pierwszym lub drugim, co do wielkości składnikiem aktywów. Zapasy w wielu firmach pozostają inwestycją podobną do inwestycji w sprzęt, wysokie koszty są również związane z utrzymywaniem zapasów.


Just in Time (JiT)

Just in Time to filozofia produkcji oparta na planowej eliminacji marnotrawstwa i ciągłym zwiększaniu produktywności. Obejmuje skuteczną realizację wszystkich zadań produkcyjnych potrzebnych do wytworzenia wyrobu końcowego, począwszy od projektowania, a na dostawie skończywszy i dotyczy wszystkich etapów przetwarzania, od surowca do gotowego produktu. Najważniejsze zasady filozofii JIT to utrzymanie zapasów na minimalnym, niezbędnym poziomie, ciągłe podnoszenie jakości w dążeniu do całkowitego wyeliminowania defektów, skracanie czasów realizacji przez redukcję czasów rozruchu, długości kolejek i rozmiarów partii, stopniowe doskonalenie samych operacji oraz mini