top of page

Umieszczenie informacji o znajomości języka obcego w CV

Problematyka umieszczania znajomości języka lub języków w CV wydaje się dość banalna. Znajomość języka jest trochę zero-jedynkowa albo się go zna, albo nie. Przez ostatnie 2 lata przejrzałem tysiące CV i wyselekcjonowałem kilkanaście problemów związanych z umieszczaniem tej informacji w CV. Zapraszam do zapoznania się z wnioskami.

MoveON! Consulting
Autor: SIphotography

Po pierwsze... niewłaściwe miejsce


To jeden z podstawowych błędów, który popełniają kandydaci. Dodają sekcję języków obcych na końcu CV. Często jest to dopiero 2 lub 3 strona dokumentu. Obok umiejętności i osiągnięć, języki obce to jedna z najważniejszych informacji dla pracodawcy. Najlepiej umieścić ją na pierwszej stronie w postaci info-grafiki choć warto być dość precyzyjnym w określaniu poziomu znajomości języka.


Nigdy nie spotkałem się przykładowo z taką adnotacją


W codziennej pracy współpracowałem po angielsku / niemiecku z międzynarodowym zespołem rozproszonym.

jestem przekonany, że wielu spedytorów lub logistyków właśnie w taki sposób pracuje w swoich organizacjach. Warto więc taką informację wymienić.


Po drugie... plaga... znajomość wielu języków na poziomie podstawowym


Czy naprawdę będzie wartością dodaną dla potencjalnego pracodawcy, że znamy język w stopniu podstawowym? W wielu przypadkach jest to umiejętność wyniesiona ze szkoły podstawowej gdzie potrafimy powiedzieć mam na imię, mam lat, mieszkam w... W mojej ocenie to trochę za mało, aby określić poziom na A1 czy A2. No właśnie zresztą poziomy znajomości języka są z wystandaryzowane.


Angielski zaawansowany, niemiecki i włoski – podstawowy. Takie informacje można spotkać w CV. Kandydaci wiedzą, że znajomość języków obcych jest w cenie, zatem próbują sprawić wrażenie poliglotów. Problem w tym, że podstawowa znajomość języka obcego (czyli poziom A1 i A2) z punktu biznesowego nie znaczy w CV nic!

  • Czy potrafisz przeczytać tekst w gazecie?

  • Czy potrafisz przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną?

  • Czy potrafisz porozmawiać biznesowo z klientem?

  • Czy możesz napisać w tym języku prostego maila ale z pewnością, że nie ma w nim błędów?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania nie brzmi TAK to co po taka informację umieszczać w CV? Skala stworzona przez Radę Europy. To najczęściej stosowany dziś system określania biegłości językowej (Common European Framework of Reference) wyróżnia 6 poziomów znajomości języka obcego:


Poziom znajomości języka — Początkujący

A1 – początkujący

A2 – podstawowy


Poziom znajomości języka — Średniozaawansowany

B1 – średnio zaawansowany

B2 – ponad średnio zaawansowany


Poziom znajomości języka — Zaawansowany

C1 – zaawansowany

C2 – biegły

Po trzecie... określenie umiejętności - Przykład dla j. angielskiego i j. niemieckiego

Najważniejsza zasada to CV po polsku — wpisz poziomy znajomości języka po polsku, CV po angielsku — wpisz zwroty w języku angielskim.


English Basic User:

A1- beginner / początkujący

A2 - elementary, pre-intermediate / podstawowy


English Independent User:

B1 - intermediate / średnio zaawansowany

B2 - upper intermediate, post-intermediate / wyższy średnio zaawansowany, ponad średnio zaawansowany


Proficient English User:

C1 - advanced / zaawansowany

C2 - proficient, nearly native-speaker level / zaawansowany biegły, biegły


Poniżej znajdziesz listę poziomów znajomości języka niemieckiego po niemiecku:

Elementare Sprachverwendung:

A1- Anfänger

A2 - Grundlegende Kenntnisse, Anfänger mit Vorkenntnissen


Selbstständige Sprachverwendung:

B1 - Fortgeschrittene Sprachverwendung, Mittelstufe

B2 - Selbständige Sprachverwendung, Mittelstufe 2


Kompetente Sprachverwendung:

C1 - Fachkundige Sprachkenntnisse, Fortgeschritten

C2 - Annähernd muttersprachliche Kenntnisse, Sehr Fortgeschritten


Po czwarte.... certyfikaty językowe


Masz certyfikat językowy i chcesz potwierdzić nim znajomość języka w CV? Dodaj certyfikat w sekcji języków obcych. Określ, jaki certyfikat posiadasz (np. FCE, CAE). Możesz też dodać rok zdania certyfikatu, jeśli zdałeś go niedawno. Dzięki temu pracodawca zyska pewność, że Twoja znajomość języka jest świeża i będzie użyteczna w pracy.


Certyfikaty, których nazwa wskazuje na Twój poziom znajomości języka obcego: FCE - poziom B2, CAE - poziom C1, CPE - poziom C2. Certyfikaty, które wskazują na Twój zaawansowania w zależności od liczby zdobytych punktów TOEFL (potwierdza poziomy angielskiego od B1 do C1), TFI Test de français international (od A2 do C1) - tutaj warto umieścić liczbę zdobytych punktów.


Wreszcie... Nie kłam w sekcji języki obce w CV!


To naprawdę łatwo zweryfikować.
Pozdrawiam serdecznie


Radosław Bugaj

© Radosław Bugaj - kopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autora.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page