top of page

Umieszczenie informacji o znajomości języka obcego w CV

Problematyka umieszczania znajomości języka lub języków w CV wydaje się dość banalna. Znajomość języka jest trochę zero-jedynkowa albo się go zna, albo nie. Przez ostatnie 2 lata przejrzałem tysiące CV i wyselekcjonowałem kilkanaście problemów związanych z umieszczaniem tej informacji w CV. Zapraszam do zapoznania się z wnioskami.

MoveON! Consulting
Autor: SIphotography

Po pierwsze... niewłaściwe miejsce


To jeden z podstawowych błędów, który popełniają kandydaci. Dodają sekcję języków obcych na końcu CV. Często jest to dopiero 2 lub 3 strona dokumentu. Obok umiejętności i osiągnięć, języki obce to jedna z najważniejszych informacji dla pracodawcy. Najlepiej umieścić ją na pierwszej stronie w postaci info-grafiki choć warto być dość precyzyjnym w określaniu poziomu znajomości języka.


Nigdy nie spotkałem się przykładowo z taką adnotacją


W codziennej pracy współpracowałem po angielsku / niemiecku z międzynarodowym zespołem rozproszonym.

jestem przekonany, że wielu spedytorów lub logistyków właśnie w taki sposób pracuje w swoich organizacjach. Warto więc taką informację wymienić.


Po drugie... plaga... znajomość wielu języków na poziomie podstawowym


Czy naprawdę będzie wartością dodaną dla potencjalnego pracodawcy, że znamy język w stopniu podstawowym? W wielu przypadkach jest to umiejętność wyniesiona ze szkoły podstawowej gdzie potrafimy powiedzieć mam na imię, mam lat, mieszkam w... W mojej ocenie to trochę za mało, aby określić poziom na A1 czy A2. No właśnie zresztą poziomy znajomości języka są z wystandaryzowane.