Zmienność parametrów sterowania zapasami

Aktualizacja: 11 lis 2020

Dzień dobry, cześć,


Założenie, że zapotrzebowanie na surowce jest znane i stałe, jest bardzo silne i rzadko spełnione w praktyce. O ile większość zapotrzebowania okresowego możemy wprowadzić do rozważań na mocy przyjęcia jej jako wielkości planistycznej, o tyle rzeczywiste zapotrzebowanie w poszczególnych jednostkach czasu okresu planowania zawsze są zróżnicowane. Ponieważ analiza wrażliwości wskazuje, że wyniki są „odporne” na odchylenia parametrów, możemy stosunkowo swobodnie korzystać ze wzorów na wyznaczanie wielkości zamówienia, o ile wyniki traktujemy jako wskazania wzorcowe, niekoniecznie wykorzystywane wprost jako wartości decyzyjne. Jeżeli jednak znamy przyczyny zróżnicowania zapotrzebowania lub możliwych odchyleń od pierwotnie przyjętych parametrów, wskazane jest wykorzystanie ich do sprecyzowania wyników.

Rozpatrując zmienność parametrów procesu, należy uświadomić sobie, że może ona wynikać przede wszystkim:
  • ze zmiennego zapotrzebowania ze strony pobierających surowce z magazynu

lub

  • z odchyleń w realizacji dostawy ze strony dostawców.

W pierwszej kolejności zajmiemy się analizą zmian, które powinniśmy kontrolować, a więc obserwowanych po stronie pobierających surowce z magazynu. Przyjmujemy zatem, że parametry dostawy są pewne, a naszą uwagę koncentrujemy na śledzeniu zapasów. Zmienności zapotrzebowania są groźne, gdy w okresie po złożeniu zamówienia zapotrzebowanie jest znacznie wyższe od średniego, ponieważ może ono oznaczać, że zabraknie nam surowca w magazynie. Jeżeli nie chce się dopuścić do takiej sytuacji tworzy się specjalną rezerwę zapasu nazywaną zapasem bezpieczeństwa.

Należy zdawać sobie sprawę, że zapas bezpieczeństwa, zmniejsza koszty wynikające z konsekwencji ewentualnego braku dobra, ale zwiększa koszty składowania.

zapas zabezpieczający, w podstawowym modelu, jest wyznaczany zgodnie z formułą:

  • ZB = ω • σPT

gdzie:

  • ω – współczynnik bezpieczeństwa zależny od przyjętego poziomu obsługi oraz typu rozkładu częstości występowania wielkości popytu,

  • σPT – odchylenie standardowe zapotrzebowania w czasie trwania cyklu uzupełnienia zapasu.

  • wartość σPT zależy od zmienności zapotrzebowania (popytu) i zmienności czasu cyklu uzupełnienia zapasu.

Głównym argumentem za ograniczaniem zapasu bezpieczeństwa jest duży koszt utrzymywania zapasów oraz stabilne zachowywanie się popytu oraz dostawców towarów (bardzo duża terminowość dostaw, stały popyt bez większych odchyleń).

Pozdrawiam serdecznie


Radosław Bugaj


#łańcuchdostaw #supplychain #tsl #logistyka #zapasbezpieczeństwa


© Radoslaw Bugaj - kopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autora.

22 wyświetlenia0 komentarz
  • LinkedIn Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona
  • YouTube

©2019 by Move ON! Consulting. 

Składając zapytanie za pośrednictwem strony internetowej moveon-consulting.pl oświadczam, że wiem iż jest to równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Move ON Consulting Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu m.in. świadczenia usług i archiwizacji. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w. celu.