top of page

Zmienność parametrów sterowania zapasami

Zaktualizowano: 26 maj 2021

Dzień dobry, cześć,


Założenie, że zapotrzebowanie na surowce jest znane i stałe, jest bardzo silne i rzadko spełnione w praktyce. O ile większość zapotrzebowania okresowego możemy wprowadzić do rozważań na mocy przyjęcia jej jako wielkości planistycznej, o tyle rzeczywiste zapotrzebowanie w poszczególnych jednostkach czasu okresu planowania zawsze są zróżnicowane. Ponieważ analiza wrażliwości wskazuje, że wyniki są „odporne” na odchylenia parametrów, możemy stosunkowo swobodnie korzystać ze wzorów na wyznaczanie wielkości zamówienia, o ile wyniki traktujemy jako wskazania wzorcowe, niekoniecznie wykorzystywane wprost jako wartości decyzyjne. Jeżeli jednak znamy przyczyny zróżnicowania zapotrzebowania lub możliwych odchyleń od pierwotnie przyjętych parametrów, wskazane jest wykorzystanie ich do sprecyzowania wyników.

Rozpatrując zmienność parametrów procesu, należy uświadomić sobie, że może ona wynikać przede wszystkim:  • ze zmiennego zapotrzebowania ze strony pobierających surowce z magazynu

lub

  • z odchyleń w realizacji dostawy ze strony dostawców.

W pierwszej kolejności zajmiemy się analizą zmian, które powinniśmy kontrolować, a więc obserwowanych po stronie pobierających surowce z magazynu. Przyjmujemy zatem, że parametry dostawy są pewne, a naszą uwagę koncentrujemy na śledzeniu zapasów. Zmienności zapotrzebowania są groźne, gdy w okresie po złożeniu zamówienia zapotrzebowanie jest znacznie wyższe od średniego, ponieważ może ono oznaczać, że zabraknie nam surowca w magazynie. Jeżeli nie chce się dopuścić do takiej sytuacji tworzy się specjalną rezerwę zapasu nazywaną zapasem bezpieczeństwa.

Należy zdawać sobie sprawę, że zapas bezpieczeństwa, zmniejsza koszty wynikające z konsekwencji ewentualnego braku dobra, ale zwiększa koszty składowania.

zapas zabezpieczający, w podstawowym modelu, jest wyznaczany zgodnie z formułą:

  • ZB = ω • σPT

gdzie:

  • ω – współczynnik bezpieczeństwa zależny od przyjętego poziomu obsługi oraz typu rozkładu częstości występowania wielkości popytu,

  • σPT – odchylenie standardowe zapotrzebowania w czasie trwania cyklu uzupełnienia zapasu.

  • wartość σPT zależy od zmienności zapotrzebowania (popytu) i zmienności czasu cyklu uzupełnienia zapasu.

Głównym argumentem za ograniczaniem zapasu bezpieczeństwa jest duży koszt utrzymywania zapasów oraz stabilne zachowywanie się popytu oraz dostawców towarów (bardzo duża terminowość dostaw, stały popyt bez większych odchyleń).


Pozdrawiam serdecznie


Radosław Bugaj


© Radoslaw Bugaj - kopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autora.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page